Odepsání peněžního daru z daní

Víte, že od svého základu daně si fyzické osoby (včetně zaměstnanců) mohou odečíst hodnotu peněžních darů, pokud jejich celková hodnota za rok přesáhla 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč? Takto můžete snížit daňový základ až o 10%.

Jako OSVČ uplatníte odpočet darů přímo ve svém daňovém přiznání. Pokud jste zaměstnanec, který podává své vlastní daňové přiznání, uplatníte odpočet obdobně jako OSVČ.

Pokud za vás daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předložte své mzdové účtárně potvrzení o poskytnutí daru nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Dar si můžete odečíst z daní, z každé darované stovky tak ušetříte 15 korun

Svůj daňový základ si můžete snížit i o příspěvek na charitu nebo darované peníze či věci. Podáváte-li daňové přiznání sami, zohledněte dar v příslušném řádku a doložte i doklady o daru. Pokud vám vyúčtování daně z příjmu dělá zaměstnavatel, předejte mu doklady o daru nejpozději do poloviny února.

„Je však třeba si uvědomit, že se jako úspora na daních vrací jen částka ve výši sazby. Tím, že někdo daruje například 100 korun, ušetří jen 15, respektive 19 korun, protože patnáctiprocentní je stávající sazba daně z příjmů fyzických osob a devatenáctiprocentní z příjmů právnických osob. Většinu peněz tak dárce dává ze svého,“ vysvětluje Ondřej Homolka, poradce advokátní kanceláře bvp Braun Partners.

Zdroj: http://finance.idnes.cz/dar-si-muzete-odecist-z-dani-z-kazde-darovane-stovky-tak-usetrite-15-korun-148-/viteze.aspx?c=A101214_1498854_viteze_hru