Kdo jsme

Co je naším cílem?

Cílem našeho projektu je rozvoj digitální knihovny pro zrakově postižené a nevidomé spoluobčany,  kterou, prozatím zdarma a ve vlastním čase, budují nadšenci stejně zdravotně znevýhodnění. Téměř rok trpělivě skenují a starají se tak o nárůst krásných knih, různých žánrů a formátů do této knihovny. Tímto dokazují, že jim nejde pouze o peníze, ale především o naplnění života. Přesto však by většina nevidomých či jinak zdravotně postižených byla ráda za jakoukoli práci. Proto hledáme finanční prostředky, s jejichž pomocí by mohla být vytvořena pracovní místa pro zaměstnání z domova. Skenovat knihy mohou jak slabozrací, tak zcela nevidomí, kteří mají ozvučený počítač, skener a chuť pracovat. Na pozicích korektorů najdou uplatnění i další jinak zdravotně postižení.

Kdo za tím stojí?

Martina Roženková

Fotografie Martiny Roženkové

Narodila jsem se ve Varnsdorfu. Chodila jsem na základní školu pro slabozraké a nevidomé v Litovli. Poté jsem šla na střední školu pro nevidomé a slabozraké v Praze 4 – obor knihař.
Mou zálibou jsou především knihy, které čtu od dětství. Kdysi, když to ještě šlo v černotisku. Nyní v digitalizované podobě. Proto jsem se rozhodla, že založíme občanské sdružení a vytvoříme webovou knihovnu SPVK, aby krásnou literaturu mohli poslouchat i ostatní, kteří jsou na tom stejně po zrakové stránce jako já a pochopitelně pro nevidomé. Všichni si zaslouží vzdělání, či oddych při poslechu našich knih.

František Kořínek

Fotografie Františka Kořínka

Narodil jsem se  v Litvínově, kde jsem také začal chodit do ZDŠ. V polovině 4. třídy jsem však musel přejít do školy pro slabozraké a nevidomé v Brně. Vzdělání jsem úspěšně dokončil maturitou na gymnáziu v Praze a na VŠE jsem absolvoval dva semestry. Před odchodem do inv. důchodu jsem pracoval ve Spolaně v Neratovicích. Moje záliby jsou především matematika a veškeré přírodní vědy – především astronomie a fyzika. Zabýval jsem se také asi 20 let služebním výcvikem psů (sám jsem se specializoval na rottweillery). Celý život mě také zajímaly knihy, které bych chtěl nyní přiblížit druhým.