poděkování a současně výzva autorům literárních děl