Nevidomí uživatelé se brzy dočkají speciálního tabletu, u kterého lze hmatem číst Braillovo písmo