Další 3 náhodně vybrané knihy, které jsem zavěsila do naší digitální knihovny www.spvk.cz