Symboly Velikonoc a něco málo o nich – Velikonoční beránek, Symbol kříže, Velikonoční oheň, Velikonoční svíce, Velikonoční vajíčko, Velikonoční zajíček