4.1. – Světový den Braillova písma – písma pro nevidomé