2. 12. – Světový den počítačové gramotnosti, mezinárodní den boje za vymýcení otroctví