Opět tři náhodně vybrané knihy, které jsem zavěsila do naší digitální knihovny pro zrakově postižené a nevidomé o. s. Svět pro všechny