Ještě známější než Homér je americká hluchoslepá básnířka a spisovatelka Helena Kellerová