Tudle sem byla nakoupit a nestačila jsem se divit nad mluvou a chováním některých „dítek“