KDYBY BLBOST KVETLA, OBÁVÁM SE, ŽE BY NĚKTEŘÍ JEDINCI BYLI SAMEJ PUPENEC…